Translate this blog

Tuesday, 15 August 2017

концерт Фламенко гитара, Скала 650 mm., Picea excelsa и Cupressus sempervirens, Гриф Абонос, Прагови 21, полирам с шеллак, Rodolfo Cucculelli, лутиер.

 Kонцерт Фламенко гитара  ~ Rodolfo Cucculelli, лутиер.

 Kонцерт Фламенко гитара, Скала 650 мм, 
нижняя дека из кипариса, полиран со натупвам. 

 Рачно изработена фламенко гитарa. Заден дел 
(Cupressus sempervirens), полиран со натупвам.

 KСтрани на трупот (ребра). Врат. Пониската акција на вратот
 (височината на жиците во однос на вратот).

 Глава  ~  шест-жичани Фламенко гитара  ~  Rodolfo Cucculelli, лутиер.

 Фламенко гитара, Врат 17мм  17,5мм, Колено, полиран со натупвам.

Шест-жичани концерт Фламенко гитара_Скала 650 mm_
Picea excelsa и Cupressus sempervirens_
Гриф Абонос_Прагови 21_полирам с шеллак_
Rodolfo Cucculelli лутиер.

No comments: