Translate this blog

Wednesday, 10 May 2017

Концерт Фламенко «Negra» гитара, Скала 640 мм..

 Фламенко гитара, Глава, Препрека.

 Рачно изработена Фламенко «Negra» гитара (8-жичани), Скала 640 мм.

  8-жичани Фламенко «Negra» гитара, Труп, Звучна кутија, Звучна дупка, со розетна форма, Кобилица, полирам с шеллак.


 8-жичани Фламенко гитара, Страни на трупот (ребра), височината на жиците во однос на вратот Стапала 12°  2,5мм до 3,6мм.

 осум-жичана Фламенко гитара, Врат, Колено..

 8-жичани Фламенко гитара, розетна.

 Гитара фламенко «Negra»_Diego Salvetti Signature.


 Фламенко гитара, Скала 640 мм, Гриф Tabebuia heptaphylla, Стапала 21, полиран со натупвам.

 осум-жичана Фламенко гитара, Врат, Пониската акција на вратот (височината на жиците во однос на вратот).Rodolfo Cucculelli лутиер.

No comments: