Translate this blog

Wednesday, 25 January 2017

Традиционно фламенко китара, Мензура: 650 мм.

Традиционно глава на китара модел “Santos Hernández”.

 фламенко китара, Китара шаблон «Santos Hernández», Европейски смърч.

 Традиционно фламенко китара, Мензура 650 mm., кипарис и смърч.

 Традиционно фламенко китара. Полиран с индийски шеллак.

 Фламенко Бланка китара, Врата, екшън при 12 праг 2,6 mm. на 2,8 mm.

 Концерт фламенко китара, низ височина над горна дъска  6 mm. до 7 mm.


фламенко китара, глава на китара копие Santos Hernández.

Rodolfo Cucculelli лютиер.

No comments: