Translate this blog

Tuesday, 13 December 2016

14 струнната китара. Мензура: 555 mm..

 14 струнната китара. Мензура: 555 mm., Европейски смърч и Индийски палисандър. 

 
              Европейски смърч и Индийски палисандър. Грифбрет: Абанос
 
 
14 струнната китара. Модел: Altgitarr, Капак: Европейски смърч, Дъно и царги: Индийски палисандър.


 
14 струнната китара, корпус, гриф, шийка, шеллак лъскавина
 
14 струнната китара, корпус, страници, гриф: 1 поз.17mm 12 поз.19mm. Спиртно-маслен лак (French Polish). 

 Rodolfo Cucculelli, лютиер.

 

No comments: