Translate this blog

Friday, 11 September 2015

8-жичани Фламенко «Negra» гитара.

Фламенко гитара, ачно изработена фламенко гитарa, Скала 650 mm, Гриф абонос, Стапала 21, полиран со натупвам.

8-жичани Фламенко «Negra» гитара, Труп, Звучна кутија, Звучна дупка, со розетна форма, Кобилица, полирам с шеллак. 

осум-жичана Фламенко гитара. Гитара фламенко «Negra», 
полирам с шеллак, Rodolfo Cucculelli, лутиер.


Фламенко гитара, Врат, Колено.

Глава, Clavijas, Препрека.

8-жичани Фламенко гитара, розетна.


Гитара фламенко «Negra»


Страни на трупот (ребра), височината на жиците во однос на вратот Стапала 12° 3мм / 4,2мм.


Diego Salvetti Фламенко Гитарист
Rodolfo Cucculelli Гитара Лутхиер.No comments: