Translate this blog

Thursday, 10 September 2015

фламенко «Бланка» гитара, дужина 65 цм обима.

 фламенко гитара, дужина 65 цм обима, Италијански Јела и Италијански Ципресс.

 фламенко «Бланка» гитара, Звучна кутија Италијански Јела, Гриф Абонос, Прагови 21, Шелак лак.

 Концерт фламенко «Бланка» гитара, Италијански Јела и Италијански Ципрес.

 Фламенко «Blancа» гитара,  дужина 650 мм., обима Гитара врат, Врата дебљине 17 мм..

 Фламенко Гитара врат.

 Абонос Глава.

Фламенко гитара розета.

Livio Gianola фламенко гитариста.
 

Rodolfo Cucculelli лутхиер.

No comments: