Translate this blog

Wednesday, 29 July 2015

8-жичани Фламенко «Negra» гитара.

 8-жичани Фламенко гитара, розетна. 

 Концерт Фламенко «Negra» гитара (8-жичани), Скала 65 cm.. 

 осум-жичана Фламенко гитара, Врат, Колено, полиран со натупвам.

 осум-жичана Фламенко гитара, Врат, Колено, полиран со натупвам.

 осумжичана Фламенко гитара, ачно изработена фламенко гитарa, Скала 650 mm, Гриф абонос, Стапала 21, полиран со натупвам.

 8-жичани Фламенко «Negra» гитара, Труп, Звучна кутија, Звучна дупка, со розетна форма, Кобилица, полирам с шеллак.

 осум-жичана Фламенко гитара, Врат, Колено.  

8-жичани Фламенко гитара, Глава, Clavijas, Препрека.

Diego Salvetti Фламенко Гитарист.
 Rodolfo Cucculelli, лутиер.

No comments: