Translate this blog

Wednesday, 30 May 2012

10 струнната китара, Кедър и клен, Мензура: 650мм., грифбрет от абанос, прагче 21, шеллак лъскавина.

10 струнната китара, лицева плочка на главата.


10 струнната китара, грифбрет от абанос, Гриф: 1 поз.89мм. 12 поз.103 мм.


10 струнната китара, задна част на тялото.
 


10 струнната китара, Кедър и клен, Полиран с индийски шеллак, Rodolfo Cucculelli, лютиер.


10 струнната китара, Китара на врата и глава, Китара врата с две прибирам прът, пета на грифа.


10 струнната китара, лицева плоча, резонаторен отвор.
 

10 струнната китара, резонаторна кутия, шийка с гриф, низ височина над гриф


10 струнната китара, шийка с гриф.


Rodolfo Cucculelli, лютиер. 

No comments: